Privacybeleid.

Privacybeleid

1.       Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke

Wij informeren u dat de websites

https://www.bareinternational.com/ ,

https://www.bareinternational.eu/ ,

https://www.bareinternational.br/ ,

https://www.bareinternational.in/ ,

https://www.bareinternational.ph/ ,

https://www.bareinternational.sg/ ,

https://www.bareinternational.cl/,

https://www.bareinternational.mx/

worden gerund door

Bare Associates International, Inc.

Registratienummer : 314809

Voor hoofdkantoor en postadres klik HIER .

Telefoonnummer: +1 800 296 6699

E-mailadres: dataprivacy@bareinternational.com

(Verwerkingsverantwoordelijke hierna).

2.       De wettelijke vereiste met betrekking tot verwerking, reikwijdte van huidig beleid

2.1.      De bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/ 46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming / GDPR), (hierna AVG) is van toepassing op de verwerkingsactiviteit van de Verwerkingsverantwoordelijke van huidige informatie.

2.2.      Deze kennisgeving heeft betrekking op het gegevensbeheer tijdens het gebruik van de webpagina (webpagina hierna) die bereikbaar is via het bovengenoemde domeinadres

2.3.      In overeenstemming met huidige informatie Gebruiker: een natuurlijke persoon die op de webpagina surft en de communicatie start.

3.       Gegevensbeheer met betrekking tot de werking van informatietechnologiediensten

3.1.      Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt ‘cookies’ om de website te laten werken en om technische gegevens over de bezoekers van de website te verzamelen.

3.0.      Verwerkingsverantwoordelijke vertegenwoordigt een specifieke verwijzing voor bezoekers van de website: Informatie over het gebruik van cookies

4.       Gegevensbeheer met betrekking tot het verzenden van berichten

4.1.      Betrokkenen betrokken bij de verwerking: Gebruikers die een e-mail hebben gestuurd naar Verwerkingsverantwoordelijke met behulp van de e-mailadressen die op de website staan vermeld.

4.2.      Wettelijke basis van gegevensbeheer: toestemming van de gebruiker volgens artikel 6, lid (1), punt a) van de AVG.

Gebruiker is ten allen tijde gerechtigd zijn/haar toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan.

4.3.      Reikwijdte van verwerkte gegevens:

De volgende gegevens van Gebruiker die een bericht heeft verzonden:

– naam,

– e-mailadres,

– inhoud van het bericht.

4.4.      Doel gegevensbeheer: zorgen voor uitwisseling van berichten tussen Verantwoordelijke en Gebruiker.

4.5.      Duur van gegevensbeheer: tot het beantwoorden van het verzoek of het uitvoeren van de claim van de gebruiker. Daarna verwijdert Verwerkingsverantwoordelijke gegevens die voor deze doeleinden worden verwerkt. Als er meer berichten worden uitgewisseld, worden de gegevens 90 dagen na het einde van de berichtenuitwisseling of 90 dagen nadat de claim is afgehandeld, gewist.

4.6.      Wijze van gegevensopslag: op aparte gegevensbeheerlijsten in het informatietechnologiesysteem van Verwerkingsverantwoordelijke tot einde informatie-uitwisseling.

5.       Gegevensbeheer met betrekking tot het opvragen van offertes

5.1.      Betrokkenen bij de verwerking : gebruikers die offertes aanvragen door het formulier in te vullen nadat ze op de knop „VRAAG EEN OFFERTE AANVRAAG” op de webpagina hebben geklikt.

5.2.       Rechtsgrondslag voor verwerking: toestemming van de gebruiker volgens artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.

Gebruiker is ten allen tijde gerechtigd zijn/haar toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan.

5.3.      Reikwijdte van verwerkte gegevens :

Identificatie en kenmerken: van de vertegenwoordiger/contactpersoon:

–       naam

–       functie/titel

–       werkplek/vertegenwoordigde organisatie

–       telefoonnummer werk/ telefoonnummer organisatie

–       e-mailadres werk/ e-mailadres organisatie

–       postadres werk/postadres organisatie

–       Land;

Achtergrond/doel contact:

–       Waar heeft u over ons gehoord?

–       Vrij tekstveld/Contact van msg.

–       Selectieopties (zoals diensten, producten, onderwerpen).

5.4.      Doel van gegevensbeheer: Om het voor een Gebruiker mogelijk te maken om een offerte op te vragen bij Gegevensbeheer.

Het verzonden telefoonnummer wordt gebruikt als de vraag van de gebruiker die in het verzonden bericht is gesteld gecompliceerd is, daarom is het handiger om deze telefonisch te beantwoorden.

5.5.      Duur van het gegevensbeheer: de Verwerkingsverantwoordelijke bewaart de gegevens gedurende de periode die is bepaald door het rechtsstelsel dat van toepassing is op de gegeven rechtsverhouding voor de beperking van vorderingen met betrekking tot de uitvoering van het contract.

Indien op de offerteaanvraag een overeenkomst volgt, geeft Verwerkingsverantwoordelijke nadere informatie over de verwerking.

5.6.      Wijze van gegevensopslag: op aparte gegevensbeheerlijsten in het informatietechnologiesysteem van Verwerkingsverantwoordelijke.

6.       Gegevensbeheer met betrekking tot Evaluators

Verwerkingsverantwoordelijke geeft aparte informatie over gegevensbeheer met betrekking tot degenen die zich registreren als Evaluatoren.

7.       Gegevensbeheer met betrekking tot het aanvragen van een gratis onderzoek

7.1.      Betrokkenen betrokken bij de verwerking: Gebruikers die toegang tot gratis onderzoek aanvragen door de vakken onder het label ‘GRATIS TOEGANG TOT HET ONDERZOEK’ in te vullen en op te sturen nadat ze eerst op de knop ‘Oplossingen’ en vervolgens op de knop ‘Business Intelligence’ hebben geklikt.

7.2.      Wettelijke basis van verwerking : noodzakelijk gegevensbeheer met betrekking tot het voltooien van een dienst – om een gratis studie aan te bieden – volgens artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG.

7.3.      Reikwijdte van verwerkte gegevens:

Identificatie en kenmerken: van de vertegenwoordiger/contactpersoon:

–       naam

–       functie/titel

–       werkplek/vertegenwoordigde organisatie

–       telefoonnummer werk/ telefoonnummer organisatie

–       e-mailadres werk/ e-mailadres organisatie

–       postadres werk/postadres organisatie

–       Land;

Achtergrond/doel contact:

–       Waar heeft u over ons gehoord?

–       Vrij tekstveld/Contact van msg.

–       Selectieopties (zoals diensten, producten, onderwerpen).

–       “Waar heeft u over ons gehoord?”.

7.4.      Doel van gegevensbeheer: het verstrekken van nuttige informatie met betrekking tot de activiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke.

7.5.      Duur van verwerking: tot wanneer het gratis onderzoek aanvangt.

7.6.      Wijze van gegevensopslag: op aparte gegevensbeheerlijsten in het informatietechnologiesysteem van Verwerkingsverantwoordelijke.

8.       Gegevensbeheer met betrekking tot gratis proefaanbiedingen

8.1.      Betrokkenen bij de verwerking: Gebruikers die een gratis proefaanbieding aanvragen door het gegevensblad in te vullen dat verschijnt na het klikken op de knop ‘Oplossing’ en vervolgens op de knop ‘Zelfaudits (BARE- ify Pulse)’.

8.2.      Wettelijke basis van verwerking : noodzakelijk gegevensbeheer met betrekking tot het voltooien van een dienst – vooronderzoek – volgens AVG artikel 6 (1) punt b).

8.3.      Reikwijdte van verwerkte gegevens :

Identificatie en kenmerken: van de vertegenwoordiger/contactpersoon:

–       naam

–       functie/titel

–       werkplek/vertegenwoordigde organisatie

–       telefoonnummer werk/ telefoonnummer organisatie

–       e-mailadres werk/ e-mailadres organisatie

–       postadres werk/postadres organisatie

–       Land;

Achtergrond/doel contact:

–       Waar heeft u over ons gehoord?

–       Vrij tekstveld/Contact van msg.

–       Selectieopties (zoals diensten, producten, onderwerpen).

8.4.      Doel van gegevensbeheer: het aanbieden van gratis proefaanbiedingen.

8.5.      Duur databeheer: totdat de informatie over het resultaat van de gratis proef is overgedragen. Verwerkingsverantwoordelijke zal gegevens die voor dit doel worden verwerkt, direct na de afhandeling verwijderen.

Indien na het vooronderzoek een contract volgt, zal Verwerkingsverantwoordelijke aparte informatie geven over eventuele verdere datamanagementactiviteiten.

8.6.      Wijze van gegevensopslag: op aparte gegevensbeheerlijsten in het informatietechnologiesysteem van Verwerkingsverantwoordelijke.

 

9.       Gegevensbeheer met betrekking tot een oproep tot het indienen van voorstellen, het aanvragen van een gratis proef of gratis onderzoek in het geval van een natuurlijk persoon namens een bedrijf

9.1.      Betrokkenen bij de verwerking: ‘natuurlijke persoon gebruikers’ (of ‘Vertegenwoordigers’) namens partnerorganisatie die een offerte aanvragen, een vooronderzoek of een gratis onderzoek aanvragen.

9.2.      Rechtsgrondslag voor verwerking: Volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG is het gegevensbeheer het gerechtvaardigd belang van de organisatie (hierna ‘partnerorganisatie’) die wordt vertegenwoordigd door de gebruiker.

Het is het gerechtvaardigd belang van de Partnerorganisatie om een voorstel of verzoek om een vooronderzoek of een gratis onderzoek in te dienen bij Verwerkingsverantwoordelijke. Dit kan worden gehandhaafd door gebruik te maken van een ‘natuurlijke persoon Vertegenwoordiger’.

Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de gegevens van de Vertegenwoordiger uitsluitend in verband met administratie in verband met de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt, voor zover en in de tijd die daarvoor nodig is en wat betreft de kring van gegevens is het beperkt tot uitsluitend noodzakelijke gegevens.

De nodige informatie-uitwisseling voor het aanvragen van een voorstel of het aanvragen van een vooronderzoek of een gratis aanvraag zal niet mogelijk zijn zonder de gegevens van de vertegenwoordiger te behandelen, daarom is gegevensbeheer voor deze hierboven onvermijdelijk.

Over het afwegen van belangen wordt een aparte documentatie gemaakt. Vertegenwoordiger kan bij Verwerkingsverantwoordelijke informatie opvragen over hoe deze te bereiken is.

9.3.      Reikwijdte van de verwerkte gegevens: deze functies definiëren de specifieke gegevens die door de gebruiker worden gebruikt volgens de bovenstaande hoofdstukken van verschillende gegevensbeheersystemen.

9.4.      Gegevensbron: normaal gesproken de gebruiker (vertegenwoordiger). In het geval niet de Vertegenwoordiger zelf gegevens aanlevert maar iemand anders van de Partnerorganisatie, is de partnerorganisatie de bron van gegevens. Verwerkingsverantwoordelijke neemt de gegevens van Vertegenwoordiger over in het wettelijk belang van de Partnerorganisatie. Het is de taak van de Partnerorganisatie om Vertegenwoordiger te informeren over gegevensverwerking: het overhandigen van de gegevens van Vertegenwoordiger aan Verwerkingsverantwoordelijke.

9.5.      Doel van databeheer: het beantwoorden van de oproep tot het indienen van voorstellen, het invullen van het vooronderzoek of het verlenen van toegang tot het gratis onderzoek.

9.6.      Duur van gegevensbeheer: deze functies bepalen de duur van gegevensbeheer die door de gebruiker worden gebruikt volgens de bovenstaande hoofdstukken van verschillende gegevensbeheer

9.7.      Wijze van gegevensopslag: Op aparte verwerkingslijst binnen het informatietechnologiesysteem van de Verwerkingsverantwoordelijke.

10. Gegevens doorsturen

10.1.     Verwerkingsverantwoordelijke geeft geen gegevens door aan derden.

10.2.     Verwerkingsverantwoordelijke geeft gegevens alleen door in het geval van eventuele wettelijke verplichtingen. In dergelijke gevallen geeft Verwerkingsverantwoordelijke gegevens door aan autoriteiten.

11.   Betrokken gegevensverwerkers

Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van de volgende bedrijven om gegevens te verwerken.

11.1.  Dienstverlener voor opslagruimte

11.1.1.   Reikwijdte van degenen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking: gebruikers die de website bezoeken, ongeacht het gebruik van diensten.

11.1.2.   Controlemechanisme gebruikt

Microsoft Ierland Operations Limited

Korte naam: Microsoft Ireland Ltd.

Bedrijfsregistratie: 256796

Belastingnummer: IE8256796U

Woonplaats: 70 Sir Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland

Postadres: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland

Telefoonnummer: +1 800 710 200

Website: https://www.microsoft.com/

als aanbieder van website-opslagplaatsen (hierna gegevensverwerker).

11.1.3.   Het definiëren van de reikwijdte van gegevens die betrokken zijn bij gegevensverwerking: dit heeft mogelijk betrekking op alle informatie die in dit beleid wordt vermeld, de specifieke gegevenscirkel wordt gedefinieerd door functies die door de gebruiker worden gebruikt volgens de bovenstaande hoofdstukken van specifiek gegevensbeheer.

11.1.4.   Doel van het gebruik van gegevensverwerker: Ervoor te zorgen dat de website op een informatietechnologische manier functioneert door gebruik te maken van de elektronische host die daarvoor nodig is.

11.1.5.   Duur van de gegevensverwerking: het komt overeen met de verwerkingsperioden die in dit beleid worden aangegeven voor verwerking met verschillende doeleinden.

11.1.6.   Wijze van gegevensverwerking: dit gebeurt elektronisch; het verwerken van gegevens betekent uitsluitend het ter beschikking stellen van opslagruimte die nodig is voor de werking van de website op een informatietechnologische manier.

11.2.  Website ontwikkelaar

11.2.1.   Reikwijdte van degenen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking: gebruikers die de website bezoeken, ongeacht het gebruik van diensten.

11.2.2.   Controlemechanisme gebruikt

Automattic Inc. (WordPress)

Woonplaats : 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS

Postadres: 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS

Telefoonnummer: +001 877 273 3049

Website: https://wordpress.com/

als website-ontwikkelaar (hierna gegevensverwerker).

11.2.3.   Het definiëren van de reikwijdte van gegevens die betrokken zijn bij gegevensverwerking: dit heeft mogelijk betrekking op alle informatie die in dit beleid wordt vermeld, de specifieke gegevenscirkel wordt gedefinieerd door functies die door de gebruiker worden gebruikt volgens de bovenstaande hoofdstukken van specifiek gegevensbeheer.

11.2.4.   Doel van het gebruik van gegevensverwerker: Zorgen voor het functioneren van de website op een informatietechnologische manier door gebruik te maken van software die daarvoor nodig is.

11.2.5.   Duur van de gegevensverwerking: het komt overeen met de verwerkingsperioden die in dit beleid worden aangegeven voor verwerking met verschillende doeleinden.

11.2.6.   Wijze van gegevensverwerking: het gebeurt elektronisch, het verwerken van gegevens betekent uitsluitend het bieden van functionaliteit van de software die nodig is voor de werking van de website op een informatietechnologische manier.

11.3.  Gegevensverwerking in verband met de software en host van elektronische mails.

11.3.1.   Reikwijdte van degenen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking: degenen die zijn gemarkeerd in deze kennisgeving, degenen met wie Datamanager contact onderhoudt via e-mails.

11.3.2.   Controlemechanisme gebruikt

Microsoft Ierland Operations Limited

Korte naam: Microsoft Ireland Ltd.

Bedrijfsregistratie: 256796

Belastingnummer: IE8256796U

Woonplaats: 70 Sir Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland

Postadres: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland

Telefoonnummer: +1 800 710 200

Website: https://www.microsoft.com/

en

Campagnemonitor Pty Ltd.

Hoofdkantoor: 11 Lea Ave, Nashville, TN 37206, VS

Postadres: 11 Lea Ave, Nashville, TN 37206, VS

E-mailadres: DPO@campaignmonitor.com

Website: https://www.campaignmonitor.com/

als gegevensverwerker die de ontwikkelaar en onderhouder is van de serviceprovider van de host en de ontwikkelaar van software die wordt gebruikt voor elektronische mails. (Gegevensverwerker hierna)

11.3.3.   Afbakening van de reikwijdte van de gegevens die betrokken zijn bij de gegevensverwerking: ten eerste de naam en het e-mailadres van de betrokkenen, ten tweede de verdere gegevens van de betrokkenen die per elektronische post zijn verzonden.

11.3.4.   Doel van het gebruik van gegevensverwerker: zorgen voor goed functionerende elektronische mails.

11.3.5.   Duur van de gegevensverwerking: het duurt tot het verwijderen van elektronische mails, Verwerkingsverantwoordelijke verwijdert mails na het einde van berichtuitwisselingen tijdens correspondentie.

11.3.6.   Wijze van gegevensverwerking: Berichten worden tijdens bewaartijd opgeslagen in een door Verwerkingsverantwoordelijke geleverde softwareomgeving, gedurende deze periode is er dus sprake van gegevensbeheer.

11.4.  Verwerkingsverantwoordelijke maakt geen gebruik van andere Gegevensbeheerders dan hierboven beschreven of vermeld in document ‘ Informatie over het gebruik van cookies [VT2] .

11.5.  Verwerkingsverantwoordelijke sluit gegevensverwerkingsovereenkomsten met verplichte inhoud met gegevensverwerkers die door Verwerkingsverantwoordelijke worden ingeschakeld om te voldoen aan relevante wetgeving en om een adequaat niveau van gegevensbeveiliging te garanderen.

12.   Gegevensbescherming, gegevensveiligheid

12.1.  Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid van gegevens en zorgt er door middel van technische en organisatorische maatregelen, alsmede interne reglementen voor dat wetten en andere regels voor gegevensbescherming en geheime bescherming worden nageleefd. Verwerkingsverantwoordelijke beschermt gegevens in het bijzonder tegen onrechtmatige toegang, wijziging, doorzending, openbaarmaking, verwijdering of wissen van gegevens, bovendien beschermt het tegen het per ongeluk wissen en beschadigen, evenals ontoegankelijkheid van gegevens als gevolg van verandering in toegepaste technologie.

12.2.  Gegevens met betrekking tot het meten van het aantal bezoekers van de website en gewoonten die het gebruik van de website beschrijven, worden in het informatietechnologische systeem van Verwerkingsverantwoordelijke op zodanige wijze behandeld dat Verwerkingsverantwoordelijke vanaf het begin geen gegevens aan iemand kan koppelen.

12.3.  Verwerking vindt plaats om in het huidige beleid omschreven en wettelijke doelen in een noodzakelijke en proportionele mate te bereiken, op basis van relevante wetten en aanbevelingen, met inachtneming van passende veiligheidsmaatregelen.

12.4.  Om dit te bereiken, gebruikt Verwerkingsverantwoordelijke het “https”-protocol om de website te bereiken, waardoor webcommunicatie versleuteld en individueel identificeerbaar kan zijn. Verwerkingsverantwoordelijke bewaart informatie in versleutelde datavoorraden op aparte lijsten die van elkaar zijn geïsoleerd op basis van verwerkingsdoelen waartoe bepaalde medewerkers van Verwerkingsverantwoordelijke – die taken uitvoeren zoals aangegeven in dit beleid – toegang hebben, die gegevens moeten beschermen en het hun verantwoordelijkheid is om dit beleid af te handelen en relevante wetten op een gepaste manier.

12.5.  Wachtwoorden worden door het systeem van de Verwerkingsverantwoordelijke met encryptiecodes opgeslagen, waardoor de Verwerkingsverantwoordelijke het wachtwoord van de gebruiker niet kan achterhalen.

13.   Gebruikersrechten met betrekking tot gegevensbeheer

13.1.  Recht op toegang: Verwerkingsverantwoordelijke geeft informatie voor het verzoek van de gebruiker over gegevens die door hemzelf en door gegevensverwerker worden verwerkt, hun bronnen, doelen van gegevensverwerking, de rechtsgrondslag, periode, naam en adres van gegevensverwerker, zijn activiteiten met betrekking tot gegevensverwerking, gevolgen van een mogelijk gegevensbeschermingsincident en acties die zijn ondernomen om dergelijke gevallen te voorkomen, bovendien, in het geval van het doorsturen van de persoonsgegevens van de betrokkene, over de rechtsgrondslag en de geadresseerde van het doorsturen van gegevens. Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt informatie zonder onredelijke vertraging, binnen maximaal één maand na binnenkomst van het verzoek.

Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt in het kader van het inzagerecht aan Gebruiker binnen maximaal één maand na binnenkomst van het verzoek een kopie van de bij de verwerking betrokken persoonsgegevens. Voor verdere vorderingen van Gebruiker berekent Verwerkingsverantwoordelijke een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten (zie hoofdstuk 14).

13.2.  Recht op overdraagbaarheid van gegevens: de gebruiker heeft het recht om persoonlijke gegevens over zichzelf te krijgen in een duidelijk, veelgebruikt formaat, leesbaar op apparaten, en heeft bovendien het recht om deze stukjes informatie door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder de belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke die de gegevens van de gebruiker heeft gegevens volgens toestemming van de gebruiker, indien:

a) de verwerking is gebaseerd op toestemming of contract van de gebruiker; en

b) de verwerking is geautomatiseerd.

Gebruikmakend van het recht op overdraagbaarheid van gegevens, heeft Gebruiker het recht – indien technisch uitvoerbaar – om Verwerkingsverantwoordelijken te vragen informatie rechtstreeks tussen elkaar door te sturen.

13.3.  Recht op correctie: Gebruiker heeft het recht om correctie van zijn gegevens te vragen, waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging voldoet, binnen maximaal één maand na ontvangst van het verzoek. Gebruiker heeft, gelet op het doel van de verwerking, het recht om aanvulling van ontbrekende persoonsgegevens te vragen – bijvoorbeeld door middel van een aanvullende verklaring.

13.4.  Recht op beperking van verwerking: Verwerkingsverantwoordelijke markeert persoonsgegevens om de verwerking te beperken. Gebruiker kan om een dergelijke beperking vragen als een van de volgende gevallen zich voordoet:

a) Gebruiker betwist de juistheid van persoonsgegevens, in dit geval overschrijdt de beperking de periode die Verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van persoonsgegevens te controleren;

b) De verwerking is onwettig en de Gebruiker maakt bezwaar tegen het wissen van zijn gegevens en vraagt om beperking van het gebruik;

c) Verwerkingsverantwoordelijke heeft geen persoonsgegevens nodig voor de verwerking, maar betrokkene maakt er wel aanspraak op om wettelijke eisen voor te stellen, te realiseren of te beschermen; of

d) Gebruiker heeft bezwaar gemaakt tegen juridische verwerking door Verwerkingsverantwoordelijke; in dergelijke gevallen duurt de verjaring langer dan een periode waarin duidelijk wordt of de juridische belangen van Verwerkingsverantwoordelijke prevaleren boven de juridische belangen van betrokkene.

13.5.  Recht op verwijdering (‘recht om vergeten te worden’): Verwerkingsverantwoordelijke verwijdert informatie als:

a) Persoonsgegevens zijn niet langer nodig omdat ze zijn vastgelegd of anders zijn verwerkt;

b) Gebruiker trekt zijn toestemming voor verwerking in en er zijn geen andere rechtsgrondslagen voor;

c) Gebruiker maakt bezwaar tegen verwerking en er zijn geen voorafgaande rechtmatige redenen voor verwerking, of Gebruiker maakt bezwaar tegen verwerking met directe verkoopdoeleinden;

d) Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

e) Persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die worden opgelegd door wetten van de Europese Unie of lidstaten;

f) Gebruiker vraagt om verwijdering of maakt bezwaar tegen verwerking, en gegevens zijn geregistreerd om diensten met betrekking tot de informatietechnologiemaatschappij rechtstreeks aan kinderen aan te bieden.

Indien Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt – en volgens de hierboven genoemde gevallen – deze moet wissen en redelijke maatregelen moet nemen, ook technische – rekening houdend met de beschikbare technologie en de realisatiekosten – om de betrokken Verwerkingsverantwoordelijken te informeren over het feit dat de Gebruiker om zijn persoonsgegevens verzoekt en de koppelingen die daarnaar verwijzen of kopieën van persoonsgegevens die moeten worden verwijderd.

13.6.  Kennisgevingsplicht: Verwerkingsverantwoordelijke informeert Gebruiker en alle aan Verwerkingsverantwoordelijken verstrekte informatie over de correctie, beperking en verwijdering. Melding kan worden verwaarloosd als het onmogelijk lijkt of onredelijke inspanningen vereist. Verwerkingsverantwoordelijke informeert Gebruiker op eerste verzoek over deze geadresseerden.

13.7.  Recht van bezwaar: Gebruiker heeft het recht om vanwege persoonlijke redenen ten allen tijde bezwaar te maken tegen het rechtmatige beheer van zijn gegevens door Verwerkingsverantwoordelijke. In dergelijke gevallen kan Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens niet langer verwerken, behalve wanneer Verwerkingsverantwoordelijke bewijst dat er dwingende rechtmatige redenen voor verwerking zijn, die voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of redenen die verband houden met het voorstellen, afdwingen of verdedigen van wettelijke eisen.

14.   Voldoen aan verzoeken van gebruikers

14.1.  Verwerkingsverantwoordelijke biedt gratis melding en actie aan, zoals beschreven in punt 13. Indien het verzoek van Gebruiker kennelijk ongegrond is, of – vooral vanwege het herhaalde karakter ervan – overdreven, kan Verwerkingsverantwoordelijke

a) een redelijke prijs vragen, of

b) weigeren actie te ondernemen op basis van een verzoek,

rekening houdend met de gevraagde gegevens of administratieve kosten van maatregelen die moeten worden genomen om aan het verzoek te voldoen.

14.2.  Verwerkingsverantwoordelijke informeert Gebruiker zonder onredelijke vertraging, maar uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek, over ondernomen acties, waaronder het verstrekken van kopieën van gegevens. Indien nodig kan deze termijn, gezien de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken, met nog eens twee maanden worden verlengd. Verwerkingsverantwoordelijke informeert Gebruiker binnen een maand na ontvangst van het verzoek over verlenging van de termijn onder vermelding van de reden van vertraging. Indien de betrokken Gebruiker zijn verzoek elektronisch verstuurt, verstrekt Verwerkingsverantwoordelijke de informatie elektronisch, behalve wanneer de betrokken Gebruiker hier op een andere manier om vraagt.

14.3.  Indien Verwerkingsverantwoordelijke geen stappen onderneemt naar aanleiding van het verzoek van Gebruiker, informeert Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld doch binnen maximaal één maand na ontvangst van het verzoek Gebruiker over de redenen waarom er geen maatregelen zijn genomen, en over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is in zijn woonplaats en over het recht op rechtsmiddelen.

14.4.  Gebruiker kan zijn verzoek op elke identificeerbare manier bij Verwerkingsverantwoordelijke indienen. Het identificeren van Gebruikers die een verzoek indienen is noodzakelijk omdat Verwerkingsverantwoordelijke alleen die verzoeken in behandeling kan nemen die daartoe gerechtigd zijn. Indien Verwerkingsverantwoordelijke gerechtvaardigde twijfels heeft over de identiteit van de natuurlijke persoon die een verzoek indient, kan zij andere gegevens opvragen om de identiteit van de betrokken Gebruiker vast te stellen.

14.5.  De gebruiker kan zijn verzoek sturen naar het adres van de verwerkingsverantwoordelijke (hierboven) of naar het e-mailadres dataprivacy@bareinternational.com. Verwerkingsverantwoordelijke beschouwt verzoeken die per e-mail worden verzonden alleen als echt als deze zijn verzonden vanaf een e-mailadres dat is geregistreerd in de database van Verwerkingsverantwoordelijke. Het gebruik van een ander e-mailadres betekent echter niet dat aan dergelijke verzoeken wordt voldaan. Het tijdstip van ontvangst van e-mails is de eerste dag nadat de e-mail is verzonden.

15.   Vervolging van rechten

Betrokkenen kunnen hun rechtshandhavingsmogelijkheden uitoefenen door zich te wenden tot het Hof van Justitie of tot de gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor de hoofdverblijfplaats.

28 September 2023

Bare Associates International, Inc.

This post is also available in: Engels Frans Duits Portugees, Portugal Spaans