Privacy.

Wij, Bare Associates International Incorporated (registered office: US-22030 Fairfax, Pender Drive 3702. #305.; company registration #: 314809) als gegevens beheerder.

Bare Associates International, Inc. Online Privacy Beleid

Hierna worden we aangeduid als “het bedrijf” of als “wij”, of “we”. We hebben dit privacy beleid ontwikkeld om aan alle wettelijke vereisten te voldoen en ons te verbinden aan de privacy en bescherming van uw gegevens. Daarnaast om u te informeren over de procedure van gegevensverwerking zoals door het bedrijf wordt uitgevoerd. Het bedrijf verzamelt en bewaart uw persoonlijke gegevens ten behoeve van een programma om de ervaringen van klanten te meten, van bezoekers, patienten, vaste klanten, berijders, aanhangers of klanten van onze partners die we ingehuurd hebben (hierna te noemen “partner”). Daarnaast gegevens over de contacten met hun diensten en merken teneinde gegevens te kunnen koppelen voor de dienstverlening van het bedrijf en daardoor in staat zijn om mystery-shops en –audits te kunnen plannen en tenslotte deze te kunnen vergoeden. (Hierna te noemen de “bedrijfsdiensten”).

Bedankt voor het bezoeken van onze website, www.BAREInternational.com

Dit privacybeleid vertelt u hoe we persoonlijke informatie verzamelen die op deze site wordt verzameld. Lees dit privacybeleid alstublieft voordat u de site gebruikt of persoonlijke gegevens verstuurt.

Door gebruik te maken van de site accepteer je de praktijken die in dit privacybeleid worden beschreven. Deze praktijken kunnen worden gewijzigd, maar wijzigingen zullen worden geplaatst en wijzigingen zijn alleen van toepassing op activiteiten en informatie op een toekomstige, niet terugwerkende basis. U wordt aangemoedigd om het privacybeleid te herzien wanneer u de site bezoekt om er zeker van te zijn dat u begrijpt hoe u persoonlijke gegevens die u verstrekt zal worden gebruikt.

Opmerking: de privacypraktijken die in dit privacybeleid zijn uiteengezet, zijn alleen voor deze website. Als u een link maakt met andere websites, raadpleeg dan het privacybeleid dat op deze sites is geplaatst.

Verzameling van informatie
Wij verzamelen persoonlijk identificeerbare informatie, zoals namen, postadressen, e-mailadressen, enz., Wanneer deze vrijwillig door onze bezoekers worden ingediend. De informatie die u verstrekt wordt gebruikt om u een specifiek verzoek te vervullen. Deze informatie wordt alleen gebruikt om uw specifieke aanvraag te vervullen, tenzij u ons toestemming geeft om het op een andere manier te gebruiken, bijvoorbeeld om u toe te voegen aan een van onze mailinglijsten.

Cookie / Tracking Technology
De site kan cookie- en trackingtechnologie gebruiken, afhankelijk van de aangeboden functies. Koekie- en opsporingstechnologie is nuttig voor het verzamelen van informatie, zoals browser type en besturingssysteem, het volgen van het aantal bezoekers op de site en het begrijpen hoe bezoekers de Site gebruiken. Cookies kunnen ook helpen om de site voor bezoekers aan te passen. Persoonlijke informatie kan niet worden verzameld via cookies en andere tracking technologie, maar als u eerder persoonsgegevens heeft verstrekt, kunnen cookies aan deze informatie zijn gekoppeld. Aggregate cookie en tracking informatie kunnen worden gedeeld met derden.

Verdeling van informatie
We mogen informatie delen met overheidsinstanties of andere bedrijven die ons helpen bij het voorkomen of onderzoeken van fraude.
Wij kunnen dit doen wanneer: (1) wettelijk toegelaten of vereist; Of, (2) proberen te beschermen tegen of voorkomen van werkelijke of mogelijke fraude of onbevoegde transacties; Of, (3) het onderzoeken van fraude die al heeft plaatsgevonden. De informatie wordt niet ter beschikking gesteld aan deze bedrijven voor marketingdoeleinden.

Verbintenis tot gegevensbeveiliging
Uw persoonsgegevens worden beveiligd. Alleen geautoriseerde medewerkers, agenten en aannemers (die hebben ingestemd om informatie veilig en vertrouwelijk te houden) hebben toegang tot deze informatie. Alle e-mails en nieuwsbrieven van deze site kunnen u niet meer mailen.

Privacy Contactgegevens
Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande informatie:
By e-mail: webmaster@bareinternational.com
By Phone: 800-296-6699

Bij inschrijving op onze website [https://www.bareinternational.com] sluit u een overeenkomst met de gegevens beheerder ten behoeve van de bedrijfsdiensten  (hierna te noemen de “hoofdovereenkomst”). De hoofdovereenkomst is een raamwerk dat de belangrijkste rechten en verplichtingen vastlegt van u en het bedrijf. Wij bieden onze diensten aan over de gehele wereld en hebben dan ook partners die winkels hebben en diensten aanbieden over de gehele wereld.

Onze partner kan het bedrijf en elk van de aangesloten bedrijven zoals hieronder worden aangeduid, verzoeken een of meer bedrijfsdiensten te leveren. Het bedrijf zal, overeenkomstig de ontvangen informatie van de partner, een geschikte evaluator/shopper kiezen om de bedrijfsdiensten te leveren en de rechten en plichten vast te leggen in een individuele overeenkomst die onder de hoofdovereenkomst valt.

Bij de inschrijving vragen wij informatie als voornaam*, tussenvoegsel*, achternaam*, email-adres*, wachtwoord*, woonadres 1*, woonadres 2*, land/provincie*, postcode*, vast telefoonnummer*, mobiel telefoonnummer*, geboortedatum*, geslacht*, lengte, gewicht, jaarlijks gezinsinkomen, haarkleur, opleidingen, burgerlijke staat, aantal kinderen, en in Belgie het zgn. VAT-nummer*.

Om u te kunnen uitbetalen vragen we uw BSN nummer en uw bankrekening details. Houd er rekening mee dat wij en de bij ons aangesloten bedrijven uw geschiktheid voor onze bedrijfsdiensten kunnen vaststellen voor de vereisten van de opdrachten gebaseerd op de door u opgegeven gegevens.

Wanneer u zich eenmaal geregistreerd hebt op onze site, bent u niet meer anoniem. U hebt dan immers een profiel aangemaakt.

Het bedrijf verplicht u niet om alle hierboven genoemde gegevens met ons te delen, maar het niet invullen van de met een ster (*) gemerkte gegevens kan leiden tot uitsluiting voor bepaalde bedrijfsdiensten.

Het verzamelen en bewerken van persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw vrijwillige en expliciete instemming.

Het eventueel intrekken van deze instemming zal de wettigheid van gegevensbewerking  vóór de intrekking niet beinvloeden. In geval van intrekking van instemming, passen we de gedetailleerde processen in dit privacy beleid toe, maar het leidt uiteindelijk tot opheffing van de hoofdovereenkomst.

Door uw persoonlijke gegevens in te vullen en op “GO/GA” te klikken, geeft u vrijwillig en expliciet uw instemming met de bepalingen in dit privacy beleid en de verwerking door het bedrijf van deze gegevens voor de hiervoor beschreven doelen. Wij bewerken en bewaren uw persoonlijke gegevens overeenkomstig uw gegeven instemming. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor bewerking van uw gegevens, kunt u die op ieder moment herroepen.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens via de website van het bedrijf. Dit is een beveiligde site die draait op beveiligde servers in Noord-Amerika en beheerd door SurfMerchants, LLC, een SaaS- (Software as a Service) bedrijf dat opereert onder de wetten van de Verenigde Staten van Amerika, met geregistreerd adres: 29 Winchester St, Boston, MA 02116, vertegenwoordigd door Tony Felos, Managing Partner. SurfMerchants gebruikt Amazon’s AWS datacenters in de Verenigde Staten (Virginia) en Ierland met proxy servers (transmission only, no data stored) ook gevestigd in Singapore en Ierland.  Voor information over het voldoen aan Amazon’s GDPR bezoek de volgende links:

https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/; https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-and-the-general-data-protection-regulation/.

Wij ondernemen alle redelijke acties om de informatie van u te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeauthorisseerde toegang, ontsluiting, verandering en/of vernietiging. We hebben adequate fysieke, electronische en beheersmaatregelen genomen om uw informatie te beschermen en te beveiligen. Het bedrijf verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend overeenkomstig de doeleinden waarvoor deze is verzameld. U hebt altijd toegang tot uw persoonlijke informatie, zoals hierna aangegeven.

Wij stellen ons ten doel zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens te verzamelen en verwerken en om deze gegevens zo nauwkeurig en up to date te houden als enigszins mogelijk.

Als de verzamelde persoonlijke gegevens niet langer benodigd zijn, en we zijn niet wettelijk verplicht deze langer te bewaren, zullen we doen wat we kunnen om deze te verwijderen.

In het licht van het bovenstaande behandelen we uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan de rechten en verplichtingen van de Hoofdovereenkomst en de individuele overeenkomsten. Daarvoor houden we de gegevens vast gedurende de werking van deze Hoofd- en individuele overeenkomsten.

Hoewel, om te voldoen aan wettelijke vereisten van verschillende hieronder aangegeven landen, moeten we uw daarbij nader genoemde persoonlijke gegevens vasthouden. (hierna te noemen “verplichte bewaarpriode”):

 • In Hongarije: naam en adres tot het einde van het 8e jaar na beeindiging van de Hoofdovereenkomst, volgens de Hongaarse Belastingwetgeving
 • In België: naam en adres tot het einde van het 7e jaar na beeindiging van de Hoofdovereenkomst, volgens de Belgische Belastingwetgeving
 • In India: onder de bepalingen van de Inkomstenbelasting wetgeving, verplicht om documenten en andere relevante bescheiden te bewaren voor 8 jaren.
 • In Chili: papieren documenten en eventuele volledige opnamen moeten 5 jaren bewaard blijven.
 • In Brazilië: naam, adres en bedrijfsregistratie-nummer voor een periode van 6 jaren na beeindiging van de Hoofdovereenkomst, volgens Braziliaanse Belastingwetgeving.
 • In bepaalde periode voor werknemers gegevens en overeenkomsten.
 • In China: de originele betalingsdocumenten moeten 10 jaren bewaard blijven.

Wij stellen alles in het werk om onze gegevens te beschermen voor ongeautoriseerde toegang of wijziging, openbaar maken of vernietigen door derden. We hebben daarnaast actieve bewakingsprocedures ontworpen om gegevens te beschermen. We zien er regelmatig op toe dat onze systemen beveiligd zijn tegen aanvallen en monitoren kwetsbaarheden in algemene zin.

Het bedrijf verhuurt, verkoopt of deelt geen enkele persoonlijke informatie over u met anderen of niet aangesloten bedrijven of personen die hieronder niet zijn  omschreven.

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens delen met de aangesloten bedrijven zoals hieronder weergegeven en met onze samenwerkende venoten opgesomd onder de link, welke link we aktueel houden voor onze bedrijfsdiensten. Aangesloten bedrijven en samenwerkende venoten (in dit privacy beleid beiden aangeduid als ‘aangesloten bedrijven’) stellen zich ook op als gegevens verwerkers in de volgende bijbehorende gebieden:

 • BARE International Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (registered office: 1133 Budapest, Váci út 76. 4. em.; company registration number: 01-09-962318; VAT number: 23368743-2-41),
 • BARE International Inc., Belgium Branch (registered office: Meir 12, Antwerp 2000, Belgium; registration number: USA 314809; VAT number: BE 0829 488 075),
 • Bare Serviços Empresariais Ltda. (registered office: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1478 – Conj. 801/808; company registration number: 21.399.260/0001-51; VAT number: 21.399.260/0001-51),
 • Bare International Chile Ltd (registered office: El Coihue 3776, Vitacura; company registration number: 76.049.533-0; VAT number: 76.049.533-0),
 • Bare Associates India Pvt. Ltd. (registered office: A-301, Sunteck Centre Subhash Road, Near Garware, Vile Parle East, Mumbai, Maharashtra 400057 India; company registration number: U74910MH2005PTC156287; VAT number: PAN: AACCB7026L GST:27AACCB7026L2ZJ),
 • Bare Group Singapore Pte Ltd (registered office: 160, ROBINSON ROAD, #17-01 SBF CENTER, SINGAPORE 068914; company registration number: 201212250N),
 • Bare Associates International (Shanghai) Co. Ltd. (registered office: 600 Luban Road Suite 803, Luwan District,Shanghai; Shanghai, 200032 China (People’s Republic of China); ; company registration number: 91310115789515748X; VAT number: 91310115789515748X)

Ondanks het bovenstaande kan het noodzakelijk zijn voor het bedrijf om op grond van wet- en regelgeving, rechtszaken en –gedingen, of verzoeken door enig publiek- of overheidsorgaan, om uw persoonlijke informatie te openbaren. Wij kunnen eveneens informatie openbaren omwille van aangelegenheden van Nationale veiligheid, wetshandhaving of wanneer andere zaken van publiek of algemeen belang openbaarmaking noodzakelijk of wenselijk maken.

Wij houden uw persoonlijke informatie volledig en up-to-date.

Uzelf kunt hiertoe ook bijdragen door uw gegevens, voorkeuren etc. regelmatig te controleren door in te loggen in uw account op https://www.bareinternational.com

Omdat wij uw persoonlkijke gegevens gebruiken en bewerken, heeft u rechten die u kunt uitoefenen op elk moment. Hieronder verschaffen we een overzicht van deze rechten en lichten toe wat deze voor u betekenen. U kunt deze rechten uitoefenen via onze contact pagina https://www.bareinternational.com

Houd er rekening mee dat wij en/of aangesloten bedrijven het recht hebben om uw profiel te deactiveren als we verdachte acties, misdragingen of fraude vermoeden. U hebt zelf ook het recht om uw profiel te deactiveren om welke reden dan ook. Volgend op deze deactivering bewaren we u persoonlijke gegevens dezelfde periode als de verplichte bewaarperiode.

Recht op toegang tot en wijziging van uw eigen persoonlijke gegevens

U heeft uiteraard het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment. Tevens kunt u de gegevens updaten en/of corrigeren. Wij moedigen u zelfs aan dit te doen omdat wij het ook van groot belang vinden dat uw gegevens volledig en correct zijn en blijven. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken neem dan contact met ons op via de contact pagina op https://www/bareinternational.com  of stuur een mail naar welcome@bareinternational.com en geef daarbij het onderwerp aan (b.v. ‘verzoek tot toegang/correctie/update van mijn persoonlijke gegevens’)

Het recht op vermenigvuldiging en verplaatsing van uw electronische gegevens

Uw (electronisch vastgelegde) persoonlijke gegevens zijn vermenigvuldigbaar en verplaatsbaar en verzendbaar van en naar, of binnen systemen. Het recht hierop bestaat alleen wanneer:

 1. De verwerking gebeurt met uw instemming;
 2. De verwerking vindt plaats teneinde aan een opdracht of contract te voldoen;
 3. De verwerking vindt plaats op een geautomatiseerde manier;

Het bovenstaande respecterende heeft u het recht om persoonlijke gegevens door u aangeleverd, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat te verkrijgen en deze  naar een willekeurige andere beheerder te zenden.

Wanneer u van dit recht gebruik wilt maken laat het dan weten via de pagina https://www.bareinternational.com of stuur een mail naar dataprivacy@bareinternational.com met daarin de vermelding (b.v. ‘verzoek gebruikmaking verplaatsingsrecht’).

Het recht tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht te verzoeken uw gegevens te verwijderen als:

 1. Uw persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het oorspronkelijke doel waarvoor ze verzameld waren; of
 2. U trekt de instemming die u eerder aan ons gaf voor verwerking van uw gegevens in, en er is geen wettelijke basis om die gegevens nog te verwerken;
 3. Op elk moment dat u dat wenst: of
 4. De persoonlijke gegevens worden onwettig gebruikt; of
 5. Uw persoonlijke gegevens dienen op wettelijke gronden te worden verwijderd.

Wanneer u wenst de persoonlijke gegevens die wij beheren te verwijderen, laat het ons weten via de contact-pagina op : https://www.bareinternational.com of door een mail te sturen aan dataprivacy@bareinternational.com met het onderwerp ‘verzoek tot verwijdering van mijn persoonlijke gegevens’). Wij zullen hier vervolgens binnen 25 dagen op reageren.

Wanneer de persoonlijke gegevens die we verzameld hebben niet langer nodig zijn voor enig doel en niet wettelijk verplicht zijn te bewaren, doen wij alles wat we kunnen om deze te  verwijderen.

Het recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken wanneer:

 1. U niet gelooft dat de gegevens die we van u hebben accuraat zijn; of
 2. De persoonlijke gegevens worden niet op wettige manier verwerkt, maar in plaats van verwijdering van de gegevens, wilt u de verwerking ervan beperken; of
 3. Wij maken geen gebruik meer van uw persoonlijke gegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, maar u heeft de gegevens nodig in het kader van mogelijke wettelijke prcedures en claims; of
 4. U heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens en bent in afwachting van vaststelling of uw belangen in relatie tot dat bezwaar zwaarder wegen dan de gelegitimeerde redenen voor verwerking van uw gegevens.

Wanneer u van dit recht tot beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens wilt gebruiken, laat ons dat weten via de contactpagina van https://www.bareinternational.com

Of stuur een mail aan dataprivacy@bareinternational.com met vermelding van het onderwerp (b.v. ‘verzoek tot beperking van verwerking van mijn gegevens’) en wij zullen vervolgens binnen 25 dagen reageren op uw verzoek.

Het recht om bezwaar te maken

U heeft op ieder willekeurig moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt ons dit laten weten via de contactpagina op https://www.bareinternational.com of stuur een mail naar dataprivacy@bareinternational.com onder vermelding van het onderwerp bezwaar (b.v. ‘verzoek om bezwaar uit te oefenen’). Wij zullen daar vervolgens binnen 25 dagen op reageren.

Het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende authoriteit

U heeft het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij een toezichthoudende authoriteit op het gebied van gegevens beveiliging over de manier waarop wij persoonlijke gegevens verwerken.

Verder, in geval van schending van een bovengenoemd recht, of wanneer u niet tevreden bent met het antwoord of de informatie van het bedrijf verkregen, is het voor u mogelijk een oplossing te verzoeken bij de toezichthoudende authoriteit en/of Rechtbank. Hieronder vind u de bevoegde toezichthoudende authoriteiten:

 • In de VS: Federal Trade Commission 600 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20580; telephone: +1 (202) 326-2222
 • In Hungarije: Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (in het Hongaars: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; registered office: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; mailing address: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telephone: +36 (1) 391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu)
 • In België: Commission for the Protection of Privacy (Drukpersstraat 35 1000 Brussels; telephone: +32 (0)2 274 48 78; email: commission@privacycommission.be)
 • In Singapore: Personal Data Protection Commission (460 Alexandra Road #10-02 PSA Building Singapore 119963, telephone: +65 6377 3131; email: info@pdpc.gov.sg)

Bij (overige) vragen over dit privacy beleid, neem contact op met dataprivacy@bareinternational.com

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Eventuele wijzigingen in dit beleid worden geplaatst.

This post is also available in: Engels Frans Duits Portugees, Portugal Spaans