CASESTUDY – VELDWERK ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Lees onderstaande casestudy, of download de PDF rechts.

Een bedrijf dat wereldwijd marktonderzoeken uitvoert, wou een partner om te helpen met gegevensverzameling in Amerikaanse luchthavens. Hun klanten waren een internationaal kredietkaartenbedrijf en een grote luchtvaartmaatschappij. Die hadden de handen in elkaar geslagen om kaarthouders toe te laten punten die ze verdiend hadden bij hun aankopen om te zetten in vliegtuigtickets. Het bedrijf had kiosken en tafels geïnstalleerd in luchthavens doorheen de Verenigde Staten, waar medewerkers twaalf uur per dag en zeven dagen per week geïnteresseerden ontvingen. Het doel was een beter inzicht te krijgen in de procedure voor de aanvraag van de kredietkaart: stelden de medewerkers wel de juiste vragen, verzamelden ze de juiste informatie, en vroegen en verwerkten ze de persoonlijke gegevens met de nodige discretie, zoals het hen geleerd was?

Zowel de kredietkaartleverancier als de luchtvaartmaatschappij hadden gerekend op een merkbare rendementsverbetering, nadat ze zoveel tijd en geld in opleiding en het opzetten van de kiosken hadden gestoken. Zelfs nadat het herziene programma voor een kwart voltooid was, bleven de omzetcijfers en het aantal aanvragen echter  beneden de verwachtingen. Voorafgaande metingen hadden aangetoond dat de medewerkers die de training hadden afgewerkt, goed op de hoogte waren van de kenmerken en voordelen van de kredietkaart, en dat ze eveneens goed wisten hoe ze klanten moesten aanspreken.

Toen de klant met het project tot bij BARE kwam, was de uitdaging om uit te vissen waar het gebrek aan aansluiting was tussen de training en de resultaten die de kiosken boekten. Nieuwe kaarthouders belden met een almaar stijgend aantal vragen, en kloegen dat ze onvoldoende informatie hadden gekregen tijdens het verkoopgesprek.

BARE International hielp het marktonderzoeksbureau een methodologie op te zetten om coachingprogramma’s te evalueren aan de hand van auditresultaten. Het doel was om kernindicatoren te puren uit de audits van de kiosken, en zo verbeterpunten te bepalen. Zo kon de klant zijn medewerkers aanleren hoe ze de standaarden en procedures van de verkoopcyclus beter konden toepassen (bijvoorbeeld, contact maken met voorbijgangers, informatie verschaffen en een aanvraag tot kredietkaart volledig invullen), terwijl ze tegelijkertijd ook werden getraind op hun kennis over kredietkaarten.

De oplossing van BARE reikte de nodige data aan om een diepgaande analyse uit te voeren. Daaruit kwamen actiegerichte doelen naar voren, maar ook specifieke domeinen waarop gewerkt kon worden om de medewerkers, als individu en als team, naar een hoger niveau te tillen. financial case study

Eens de nieuwe methodologie werd toegepast, zag de klant het aantal aanvragen met meer dan 12% stijgen in amper 90 dagen. Daarbij kwam dat het aantal nalevingsaudits met een score van  100% met 7% steeg in dezelfde periode. Dit was een duidelijke aanwijzing dat de gerichte training de medewerkers hielp om de procedures correct toe te passen.

Om ervoor te zorgen dat het programma ook op langere termijn succesvol bleef, adviseerde BARE aan de klant om zijn personeel geregeld te testen, en dan in het bijzonder de nieuwe medewerkers. Onze partner, het marktonderzoeksbureau, legde alle oplossingen voor aan de eindklant. Tot op vandaag voert BARE de audits en analyses uit om de klant de garantie te bieden dat zijn inspanningen renderen.

PLAN A OVERLEG VOOR UW BEDRIJF

U kan en moet, kunt u uw bedrijf door de ogen van uw klanten. BARE’s customer experience onderzoek kunnen u voorzien van cruciale gegevens om zinvolle zakelijke beslissingen te nemen.

  • Gratis Overleg *

* Beperkingen en beperkingen zijn van toepassing.